Historia

Zespół uwielbieniowy „ Poczekalnia Pana Boga” istnieje od 2012 roku. Powstał z inicjatywy Anny Sekuły i Joanny Szczepskiej, których marzeniem było stworzenie zespołu grającego i śpiewającego na chwałę Naszego Pana. Pragnienie serc było tak silne, że Anna w ciągu jednego dnia zebrała ludzi, którzy zechcieliby grać i modlić się śpiewem. Początki były bardzo trudne. Nikt nie miał doświadczenia muzycznego w posłudze uwielbienia. Śpiew prowadzony był przez diakonię muzyczną Wspólnoty W mocy Ducha działającej przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku. Po raz pierwszy zespół posługiwał podczas Zesłania Ducha Świętego w 2013 roku w parafialnym kościele. Potem rozpoczęła się systematyczna posługa na comiesięcznych mszach wotywnych ku czci Ducha Świętego odbywających się w każdy 2-gi piątek miesiąca w parafii Chmielnik oraz w każdy 3-ci czwartek miesiąca w Parafii pw. Ducha Świętego w Kielcach. Przez te kilka lat Pan intensywnie kształtował zespół i jego posługę. Skład ulegał zmianie, jednak dla członków zespołu zawsze najważniejsze było pragnienie wielbienia, służenia innym śpiewem. W 2016 roku została wydana pierwsza płyta studyjna pt.: „ Mocą Ducha Świętego” . Poczekalnia Pana Boga posługiwała już w wielu parafiach i na wielu wydarzeniach religijnych. W 2018 roku prowadziła muzyczną oprawę IV Chmielnickiego Wieczoru Uwielbienia, w 2019 roku VIII Kongresu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i Środowisk Ewangelizacyjnych w Częstochowie.