Zespół

Drużyna Uwielbieniowa

kliknijZespół

Kalendarz

KOLĘDUJEMY DLA SZYMONA
…………………………………………………………..
KIEDY?
16 stycznia 2022 roku ( niedziela )
GDZIE?
Kościół Parafialny w Chmielniku
O KTÓREJ ?
7.00, 8.30, 10.00, 12.00
DLA KOGO?

dla Szymona Banasika zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna do puszek przed i po mszach świętych. Jest to wsparcie bardzo kosztownej rehabilitacji, która jest dla Szymona szansą na normalne funkcjonowanie.


W dniu zbiórki, w czasie mszy świętych (poza 16.00) muzycznie będzie posługiwał zespół uwielbieniowy Poczekalnia Pana Boga działający przy naszej parafii w Chmielniku.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego kolędowania dla Szymona i wsparcia tej ważnej idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

19 listopada 2021 r. o godz. 19.00 msza wotywna ku czci Ducha Świętego w kościele w Chmielniku, On czeka na Ciebie….

Przyjdź i otwórz swe serce na Jego głos…

8 listopada 2019 r. o godz. 19.00 Chmielnik – msza wotywna ku czci Ducha Świętego Zapraszamy !!!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie mnie szukał i mnie znajdzie, znajdzie mnie przez Niego. Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. I jeżeli będzie to ojciec lub matka, pokój będzie w jego rodzinie. I pokój będzie w jego sercu zarówno w tym, jak i w przyszłym, świecie. Nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią Mszę św. raz w miesiącu do Ducha Świętego, uczczą mnie. A ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy św., będzie uczczony przez samego Ducha Świętego; i będzie miał w sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój. To On przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, którzy będą odprawiać tę Mszę św., albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego, nie wyjdą z tej Mszy św. nie doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy. I nie umrą w ciemnościach”. – słowa Jezusa do Małej Arabki

Żyjemy na granicy światów, niewidzialnego i widzialnego, pełni dobra i pełni zła. Osadzeni na tej granicy, jako ludzie doświadczamy splatania spraw i rzeczy: to pociągani, to mamieni, ulegamy urokom, poddajemy się wpływom. Wydaje się, że coraz trudniej rozróżniać, w blaskach i zaćmieniach, ścieżkę słuszną i godną. Umysł ludzki, zmęczony i wypłukany, serce szarpane i styrane emocjami, nieporozumieniami, brakiem przebaczenia.

Dlatego potrzebne jest nam światło z góry, które rozjaśni drogi, pokój pozwalający sercu odpocząć, a zwłaszcza miłość . Są to zarazem trzy Imiona Ducha Świętego. W tych trzech dziedzinach najintensywniej dokonuje się nasze pocieszenie i uświęcenie. Dziś człowiek wyraźnie nie radzi sobie z procesami, które dokonują się w świecie, czuje się zagubiony, porzucony, zapomniany, lekceważony. Wiele rzeczy napawa lękiem. Lecz jest to zarazem najbardziej uprzywilejowany czas, by doświadczając swej słabości, głośno i zdecydowanie wołać o obecność Ducha, który wnosi boski świat. Zaproś Ducha Świętego do Ciebie, do Twojego domu i doświadcz pokoju, o którym pisze Mała Arabka.11 października 2019 r. o godz. 19.00 msza wotywna ku czci Ducha Świętego w kościele w Chmielniku

Nie zastanawiaj się i przyjdź – pozwól sobie na doświadczenie prawdziwej Miłości !!!

Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią
raz w miesiącu Mszę świętą o Duchu Świętym, uczczą Mnie.
Ktokolwiek taką mszę odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony
przez samego Ducha Świętego i będzie miał światło, będzie miał pokój…

(Pan Jezus do św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego)

Nabożeństwo ma swoje źródło w objawieniach św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, nazywanej Małą Arabką, karmelitanki bosej pochodzącej z Palestyny, ojczyzny Pana Jezusa, żyjącej w XIX wieku, której Pan Jezus powiedziałJeśli chcesz Mnie szukać, poznać Mnie i pójść za Mną, wzywaj światło, to znaczy Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, które Go wzywają. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny. Jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu – nie umrze w ciemności, ale w pokoju.

Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę świętą o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką mszę odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał światło, będzie miał pokój. On uleczy chorych i obudzi tych, którzy śpią.

PROSTE NABOŻEŃSTWO DO DUCHA ŚWIĘTEGO – MSZA WOTYWNA O DUCHU ŚWIĘTYM

Nabożeństwo jest rzeczywiście bardzo proste: polega na uczestnictwie we mszy świętej wotywnej o Duchu Świętym raz w miesiącu. Msze wotywne to msze o tajemnicach wiary, które są sprawowane w innym terminie niż czas ich celebracji w ciągu roku kościelnego. 

Msza święta wotywna o Duchu Świętym jest odprawiana w drugi piątek miesiąca. Gdy w tym dniu będzie przypadać święto, którego ranga uniemożliwia odprawienie takiej mszy, zostanie ona odprawiona innym bliskim terminie. 

W czasie mszy wotywnych nasz zespół ” Poczekalnia Pana Boga ” posługuje śpiewem i wspólną modlitwą wraz ze Wspólnotą W Mocy Ducha oraz wszystkimi wiernymi, którzy chcą z nami uwielbiać Boga w Duchu i w prawdzie.

20 września – Msza wotywna ku czci Ducha Świętego w Chmielniku godz. 19.00

26 maja – Skalbmierz

7 czerwca – Chmielnik godz. 19.00

30 czerwca Jarząbki 25 lecie parafii godz. 12.00